hem Restaurang Boende Bryggeri Evenemang

1. Vem är ansvarig?

Ansvarig uthyrare är:

Alpbyn i Järvsö AB under namnändring till Järvsö Bryggeri, mat & logi AB

Renbergsvägen 15

820 40 Järvsö.

2. Vi uthyrare är skyldiga se till att:

Ni får en skriftlig bekräftelse på Er bokning.

Ni i god tid får handlingar och uppgift om var nyckeln kan hämtas, dock inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag.

Stugan stämmer med beskrivningen.

Ni informeras om alla väsentliga förändringar som rör Er bokning. Ni får disponera stugan från

kl 16.00 avtalad ankomstdag till kl 9-11:00 avresedagen, om inget annat bekräftats.

Utcheckning kan behöva ske tidigare om ni bokar städning

Om Ni inte är nöjd med stugan – vänd Er till oss.

Läs mer om detta i stycke 11

3. När blir min bokning bindande?

Både Ni och vi är bundna till hyresavtalet så snart vi bekräftar bokningen via mail eller telefon

4. När skall jag betala?

Ni får Faktura med bokningsbekräftelse utskickad, normalt 10-20 dagars förfallo

Hyran skall betalas senast 40 dagar före avtalad ankomstdag.

Om Ni bokat senare än 40 dagar i förväg skall hela hyran betalas inom tio dagar från bokningstillfället, dock senast dagen före ankomstdagen.

Vid vissa fall tillåts betalning vid incheckning

5. Vad gäller om jag vill avboka.

Ni kan avboka muntligen eller skriftligen till det ställe som tog emot Er bokning.

Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till stugan. Om Ni avbokar tidigare än 40 dagar före avtalad ankomst, behöver Ni inte betala mer än en expeditionsavgift på 500 kr. Sker avbokningen senare, men mer än tio dagar före avtalad ankomst , blir kostnaden 50% av den totala hyran.

Vid avbokning inom tio dagar före avtalad ankomst är hela hyresbeloppet förverkat.

Om Ni redan hunnit betala mer än vad Ni i så fall blir skyldig, får Ni tillbaka mellanskilladen. Om fakturan ej är betald och ni avbokar så blir ni ändå betalningsskyldiga om ni inte avbokat minst 40 dagar innan ankomst

6. Om det händer mig något?

Ni kan skydda Er mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett

avbeställningsskydd. Det kostar 300-500 kr per objekt och innebär att Ni i vissa fall kan avboka fram till och med dagen före avtalad ankomst mot en expeditionsavgift på 200 kr per objekt. Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får varit kända när Ni bokade:

a) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbar Er själv, make/maka,

sambo, familj eller medresenär.

b) inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.

c) Det inträffar någon allvarlig händelse utanför Er kontroll, som Ni inte kunde förutse, när Ni bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att Ni skall stå fast vid Er bokning,

t.ex. omfattande eld-svåda eller översvämning i Er bostad.

Ni måste kunna styrka Ert förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall sändas till oss inom en vecka från avbokningsdagen. Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

7. Vad har jag för rättigheter?

Om vi inte tillhandahåller stugan i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda Er en annan stuga vars skillnader mot den Ni bokade är så små att de saknar betydelse för Er, har Ni rätt att säga upp hyresavtalet. Vi betalar då tillbaka allt det Ni betalat till oss och ersätter Er för styrkta och rimliga kostnader, med avdrag för den nytta Ni kan ha haft i stugan. I stället för att säga upp hyresavtalet, kan Ni begära att vi sätter ned hyran.

Om Ni har klagomål skall Ni framföre dem till oss skriftligen inom tre dagar från ankomstdagen.

Muntligen till stugvärd omgående

Fel som uppstår under vistelsen skall Ni anmäla omgående, så att vi får en chans att rätta till det. Ni har rätt att sätta någon annan i Ert ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Ni måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen. Vi tar ut en ombokningsavgift på 200 kr.

8. Vad har jag för skyldigheter?

Ni måste vårda stugan väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.

Ni får inte använda stugan till något annat än vad som avtalades vid bokningen.

Ni måste städa ordentligt före avresan. Om Ni missar detta, kommer vi att utföra städning på

Er bekostnad.

9. Krig, naturkatastrofer, strejker m m:

Både Ni och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om objektet inte kan tillhandahållas på grund av

krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller

energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser som varken Ni eller vi kunnat

förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka det Ni erlagt i hyra, med avdrag för den nytta Ni haft av stugan.

10. Om vi inte kommer överens?

Vänd Er direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att Era möjligheter att få rättelse kan

minska om Ni dröjer med att klaga.

Om vi inte kommer överens kan Ni vända Er till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består

av opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter.

Konsumentvägledaren i Er hemkommun kan hjälpa Er.

11. Särskilda villkor för stug-uthyrning

Hyrestiden Börjar ankomstdagen kl 16.00 och slutar avresedagen kl 9-12.00

Hyrespriset Inkluderar kostnader för uppvärmning och belysning.

Husdjur Får ej medtagas utan medgivande

av bokningskontoret.

Villkoren gäller from. 2009-01-01

och tills vidare.

Allmänna villkor för uthyrning av stugor

Vad gäller när jag bokar en stuga ?

AVBOKNINGAR NU I CORONA TIDER

Om ni köpt till ett avbeställningsskydd så kan ni avboka ert boende ända fram till dagen innan ankomst om någon i sällskapet skulle bli sjuk, mot uppvisande av läkarintyg.

Vid avboking med läkarintyg får då gästen tillbaka hela summan utom en administrativ kostnad på 500kr

Fram till 40 dagar innan ankomst kan man alltid avboka utan något speciellt skäl och då får man tillbaka allt utom den administrativa avgiften

Fram till 21 dagar innan ankomst går det bra att boka om till annan period under sommaren eller kommande vintersäsong.

Om det blir ändringar av restriktioner (ex reserestriktioner eller stängd skidanläggning) pga rådande pandemi så ser vi självklart över möjligheterna till att omboka till nya datum nästkommande säsong.

Vår boendeanläggning är inte knyten till skidanläggningen.

Om det är så att vi får krav från FHM på att stänga vår boendeanläggning så ger vi även valet att få pengarna tillbaka för den aktuella bokningen